รายละเอียดค่าบริการงานซ่อม PRINTER

อัตราค่าบริการซ่อมแซม PRINTER ทั่วไปเพียง 300 บาท (ไม่รวมค่าอะไหล่)

อัตราค่าบริการซ่อมเครื่อง นอกสถานที่ 500 บาท (ไม่รวมค่าอะไหล่)
อัตราค่าบริการซ่อมเครื่อง POTER /HP DESIGNJET 1000 บาท (ไม่รวมค่าอะไหล่)

อัตราค่าบริการลงโปรแกรม COMPUTER 300 บาท

บริการตรวจเช็คนอกสถานที่พร้อมเสนอราคา ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณียกเลิกซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ตรวจเช็คพร้อมทั้งเสนอราคา รวดเร็ว ภายใน 1 วัน

เสนอราคาซ่อม/ รายละเอียดอะไหล่ ทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
ดำเนินการซ่อม หลังจากได้รับการตอบรับจากลูกค้าและดำเนินการจัดส่งอย่างรวดเร็ว
รับประกันการซ่อมพร้อมอะไหล่ที่เปลี่ยนนาน 4 เดือน*** พร้อมบริการหลังการขาย
กรณีลูกค้ายกเลิกซ่อม/ซ่อมไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ทางห้างส่งเครื่องคืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**